ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານກອງທຶນຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ (EDCF) ໃນວຽກງານການຕອບໂຕ້, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19).

ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2020 ນີ້, ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງທ່ານ ຊິນ ຊອງ ຊຸນ (Shin Sung-soon) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ. ເກົາຫຼີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານກອງທຶນຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ (EDCF) ໃນວຽກງານການຕອບໂຕ້, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19).

ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຝ່າຍ ສ. ເກົາຫຼີ ຊາບວ່າສປປ ລາວ ໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການວາງແຜນຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວ, ຊຶ່ງກະຊວງການເງິນກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນກັບທະນາຄານໂລກ, ກອງທຶນການເງິນສາກົນ, ອາຊຽນ, ອາ ຊຽນ+3 ແລະ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກ່ຽວກັບມາດຕະການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ສໍາລັບທຶນຂອງ EDCF ທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ສປປ ລາວ ໃນວຽກງານຕ້ານ COVID-19 ກະຊວງການເງິນ ຈະປະສານສົມທົບກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກເພື່ອແຈ້ງຕອບ EDCF, ສ່ວນບັນດາໂຄງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມເງື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນຈາກ EDCF ໄລຍະປີ 2020-2023 ມູນຄ່າ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດອາດຈະມີການຄົ້ນຄວ້າຄືນໃໝ່ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດຖະກິດຫຼັງຜົນກະທົບ COVID-19.