ໂຄງຮ່າງລະບົບການຈັດຕັ້ງ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ແກ່ນຈັນ ບຸນເຕີມ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ສີສະຫວັນ ປັນຍາສະຫວັດ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ໄຊເສດຖາ ໄຊສະນິດ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ພອນໄຊ ສີອຸດົມພັນ

ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ

ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ ເຊິງປະກອບມີທັງໝົດ 7 ທ່ານດັ່ງນີ້:

 1. ທ່ານ ຂັນທອງ ຈັນທະວົງ          ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 2. ທ່ານ ນາງ ອຳພອນ ອາດຫານ     ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 3. ທ່ານ ທັດສະພອນ ພູມມະວົງ      ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 4. ທ່ານ ປຽດ ສີອຸດົມພັນ              ວິຊາການ

 5. ທ່ານ ນາງ ມີ ຫົງສຸລິຢ່າງ            ວິຊາການ

 6. ທ່ານ ສົມໃຈ ເທບພະຈັນ           ວິຊາການ

 7. ທ່ານ ລ້ານ ສົມສະຫວ່າງ            ວິຊາການ

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ ເຊິງປະກອບມີທັງໝົດ 7 ທ່ານດັ່ງນີ້:

 1. ທ່ານ ຕົວຢ່າງ ເຈ່ຍກົວ       ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 2. ທ່ານ ພອນໄຊ ຜິວຜາສຸກ    ຮ້ອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 3. ທ່ານ ເພັດສົມພອນ ວົງໄຊ   ຮ້ອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 4. ທ່ານ ຄຳຜາຍ ທິລະສັກ               ວິຊາການ

 5. ທ່ານ ສັ້ນ ມະນີ                         ວິຊາການ

 6. ທ່ານ ນາງ ປາລະມີ ວົງປະດິດ        ວິຊາການ

 7. ທ່ານ ນາງ ສາຍຄອນ ສີອຸດົມພັນ    ວິຊາການ

ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ ເຊິງປະກອບມີທັງໝົດ 7 ທ່ານດັ່ງນີ້:

 1. ທ່ານ ນາງ ສິນດາວອນ ອຸດທະຈັກ     ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 2. ທ່ານ ນາງ ສຸລິຈັນ ທິດາວັນ              ຮ້ອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 3. ທ່ານ ນາງ ສຸດປະດາພອນ ວົງປະດິດ   ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 4. ທ່ານ ນາງ ພອນ ພັນຫຼ້າ                   ວິຊາການ

 5. ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ອິນທະລາດ       ວິຊາການ

 6. ທ່ານ ສັນຕິ ປະທຸມທອງ                   ວິຊາການ

 7. ທ່ານ ນາງ ຕິ້ງມ່ອງ ບຸນທະລາ             ວິຊາການ

ຂະແໜງກວດກາ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ

ຂະແໜງແຜນກວດກາ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ ເຊິງປະກອບມີທັງໝົດ 6 ທ່ານດັ່ງນີ້:

 1. ທ່ານ ສົົມລິດ ໄຊຍະລິດ         ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 2. ທ່ານ ວິລະພັນ ຄຸດທະໄມຕີ     ຮ້ອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 3. ທ່ານ ສົມຫວັງ ສີສະຫວັດ       ຮ້ອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 4. ທ່ານ ສົມສັກ ອິນທະພານິດ           ວິຊາການ

 5. ທ່ານ ນາງ ແສງລັດສະໝີ ພິລາຈັນ   ວິຊາການ

 6. ທ່ານ ນາງ ບົວສີ ອິນດາວົງ             ວິຊາການ

ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິງປະກອບມີທັງໝົດ 8 ທ່ານດັ່ງນີ້:

 1. ທ່ານ ວິໄລ ໄຊຍະບຸດ               ຫົວໜ້າສູນຝຶກ

 2. ທ່ານ ຫຸມເພັງ ມະຫາວົງສະນັ່ນ   ຮອງຫົວໜ້າສູນຝຶກ

 3. ທ່ານ ບຸນລໍ້າ ຈັນທະວົງ             ຮອງຫົວໜ້າສູນຝຶກ

 4. ທ່ານ ແສງອາລິນ ພັນສາຈິດ       ວິຊາການ

 5. ທ່ານ ນາງ ສາຍຈິດ ຈິດຕະພອນ   ວິຊາການ

 6. ທ່ານ ສາຍໃຈ ສີມາທອງ             ວິຊາການ

 7. ທ່ານ ນາງ ຄຳຫຼ້າ ພູມສະຫວ່າງ      ວິຊາການ

 8. ທ່ານ ນາງ ທິລະນາ ປັນຍາສະຫວັດ  ວິຊາການ

ຂະແໜງວິຊາການ

ຂະແໜງວິຊາການ ເຊິງປະກອບມີທັງໝົດ 7 ທ່ານດັ່ງນີ້:

 1. ທ່ານ ນາງ ວັນນະພາ ຈັນທະພອນ      ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 2. ທ່ານ ທັດສະພອນ ພິລາສຸກ              ຮ້ອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 3. ທ່ານ ນາງ ເພັດດາມອນ ພົງສະຫວັດ   ຮ້ອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 4. ທ່ານ ຄຳເພັດ ພັນທຸລັກ                      ວິຊາການ

 5. ທ່ານ ວິໄລຫານ ປັນຍາດາ                   ວິຊາການ

 6. ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ອ່ອນບຸນແສນ   ວິຊາການ

 7. ທ່ານ ສົມໝາຍ ມະນີ                          ວິຊາການ

ຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເຊິງປະກອບມີທັງໝົດ 7 ທ່ານດັ່ງນີ້:

 1. ທ່ານ ນາງ ວົງພະຈັນ ວົງປະດິດ     ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 2. ທ່ານ ຈິດສະຫວາດ ໂຄດໄຊ         ຮ້ອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 3. ທ່ານ ສົມຈິດ ຢົວວ່າງ                 ຮ້ອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 4. ທ່ານ ສະຫວ່າງ ສີລາວັນ             ວິຊາການ

 5. ທ່ານ ໜໍ ສີສະຫວັດ                   ວິຊາການ

 6. ທ່ານ ເພັດ ພອນປະເສີດ              ວິຊາການ

 7. ທ່ານ ມິກສະເໜ່ ຈິດຕະພອນ       ວິຊາການ