ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ກ່ອນສ້າງຕັ້ງເປັນວິທະຍາໄລ ການເງິນພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີ 2 ໄລຍະການຄື:

    ໂຮງຮຽນການເງິນຊັ້ນຕົ້ນໄດສ້າງຕັ້ງຂື້ນປີ 1977 ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສັງຄະໂລກ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງພາຍໃຕ້ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍສືບທອດມາຈາກສູນຝຶກອົບຮົມບັນຊີການເງິນຢູ່ເມືອງງອຍປີ 1974 ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານພະລະກິດປະຕິວັດຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.

ປີ 1977-1979 ເຊິ່ງຜູ້ອໍາໜວຍການແມ່ນທ່ານ ທອງພັນ

ປີ 1979-1988 ຜູ້ອໍານວຍການແມ່ນທ່ານ ວິຊຽນ ສຸລິຍົງພອນ.

    ໂຮງຮຽນການເງິນຊັ້ນຕົ້ນໄດ້ສ້າງວິຊາການນັກຂະແໜງການເງິນໄດ້ທັງໝົດ 4 ຮຸ່ນ ແຕ່ປີ 1977-1987 ນັກສຶກສາລະບົບກໍ່ສ້າງ ແລະ 1 ຮຸ່ນ ແມ່ນບໍາລຸງພະນັກງານການເງິນ. ຫຼັກສູດການເງິນ-ການບັນຊີຊັ້ນຕົ້ນໃຊ້ເວລາຮຽນແມ່ນ 1 ປີ 6 ເດືອນ ແລະ ປີ 1988 ແມ່ນຮຸ່ນພະນັກງານບໍາລຸງ 1 ຮຸ່ນ ໃຊ້ເວລາ 8 ເດືອນ, ຫຼັງຈາກສ້າງຮຸ່ນພະນັກງານບໍາລຸງແລ້ວໂຮງຮຽນກໍຖືກຢຸດ, ຕໍ່ມາໄດ້ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມແຜນການ-ການເງິນປະຈໍາພາກເໜືອຢູ່ບ້ານໜອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

    ໃນປີ 1999-2003 ທ່ານບຸນທົງ ວົງສາລິຄາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລການເງິນ ຊັ້ນກາງພາກເໜືອ ແລະ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊ່ວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1010/ກງ, ລົງວັນທີ 25 ສິງຫາ(8) ປີ 1999 ແລະ ໄດ້ເປີດສົກຮຽນຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ(9) ປີ 1999 ຢ່າງເປັນທາງການ.

    ສະຖານທີ່, ອາຄານຮຽນ, ໃນເວລານັ້ນແມ່ນສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ຕຶກອາຄານສອງຊັ້ນ 1 ຫຼັງ, ມີຈຳນວນຫ້ອງ 8 ຫ້ອງຮຽນ ແລະ 1 ຫ້ອງປະຊຸມ, ມີຫໍພັກ 1 ຫຼັງ, ມີເຮືອນຄົວ 1 ຫຼັງ ແລະ ບ່ອນຈອດລົດໃຫຍ່ອີກ 2 ຫຼັງ. ການຮຽນ-ການສອນໃນໄລຍະນັ້ນແມ່ນໃຊ້ຫຼັກສູດ 2 ລະບົບຄື: ລະບົບກໍ່ສ້າງ ແລະ ລະບົບບຳລຸງ. ເຊິ່ງລະບົບກໍ່ສ້າງແມ່ນຮັບສະເພາະນັກຮຽນທີຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ພະນັກງານທີຍັງບໍ່ທັນມີລະດັບ ວິຊາສະເພາະມາກ່ອນ ແລະ ລະບົບນີ້ໃຊ້ເວລານຽນ 3 ປີ. ແລະ ລະບົບບຳລຸງແມ່ນຮັບສະເພາະພະນັກງານການເງິນທີມີລະດັບວິຊາສະເພາະຊັ້ນຕົ້ນ ເພື່ອຍົກລະດັບເປັນຊັ້ນກາງ ເຊິ່ງລະບົບນີ້ໃຊ້ເວລາຮຽນ 1 ປີ 6 ເດືອນ.

   ແຕ່ປີ 2006 ໄດ້ຍົກລະດັບຈາກໂຮງຮຽນການເງິນຊັ້ນກາງພາກເໜືອຂຶ້ນເປັນວິທະຍາໄລການເງິນພາກເໜືອ (ຂຽນຫຍໍ້ດ້ວຍ ວກງ) ແມ່ນປະຕິບັດຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1542/ກງ, ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2006 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກ ທີ 1288/ສສອສ ລົງວັນທີ 5/6/2006.

 ໃນປີ 2012 ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ຕາມເອກະສານຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ສະບັບເລກທີ 434/QD-BTC ລົງວັນທີ 01/03/2012 ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດໂຄງການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານ 2 ຊັ້ນຕື່ມອີກ 2 ຫຼັງໃນມູນຄ່າທັງຫມົດ 22.177.000.000 ດົງ. ໃນນັ້ນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງກະຊວງການເງິນ ສສ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ 21.177.000.000 ດົງ, ທຶນສົມທົບຂອງກະຊວງການເງິນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 1.685.000.000 ດົງ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

  1. ເປັນອາຄານ 2 ຊັ້ນ, ເປັນບ່ອນປະຈໍາການເຮັດວຽກຂອງຮອງອໍານວຍການ, ຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ບັນດາຂະແຫນງການຕ່າງໆ

  2. ເປັນອາຄານ 2 ຊັ້ນ, ສ້າງເປັນຫໍພັກນັກສຶກສາ