ສັນຍະລັກວິທະຍາໄລ ການເງິນ

ກາໝາຍຂອງວິທະຍາໄລ ການເງິນ

     ກາໝາຍແມ່ນສັນຍາລັກສະເພາະ ຫຼື ເປັນຕົວແທນທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິທະຍາໄລການເງິນພາກເໜືອ ມີກາໝາຍເປັນຂອງຕົນເອງ ໂດຍມີສາຍຕັ້ງຂຶ້ນກັບກະຊວງການເງິນເປັນຜູ້ຮັບຮອງ ແລະ ອານຸມັດນໍາໃຊ້; ເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກ (ໂລໂກ) ຂອງໂຮງຮຽນປະກອບມີທຸງຊາດລາວ ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມເປັນຊາດລາວ, ກົງຈັກ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ກາຮວງເຂົ້າມີຕົວຫນັງສືຂຽນເປັນວິທະຍາໄລການເງິນພາກເໜືອ ໝາຍເຖິງຊົນຊັ້ນຊາວນາ, ປຶ້ມ, ປາກກາ ແລະ ກະແຈ ໝາຍເຖິງການສຶກສາຂອງຂະແຫນງການເງິນ.

ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ດອກໄມ້ປະຈໍາວິທະຍາໄລການເງິນ

     ຕົ້ນໄມ້ປະຈໍາວິທະຍາໄລການເງິນພາກເໜືອ ແມ່ນຕົ້ນດອກຄູນ ຊຶ່ງເປັນຕົ້ນໄມ້ມຸງຄຸນໃຫ້ຮົ່ມໃຫ້ດອກເປັນສີເຫືຼອງທີ່ສວຍງາມ ມີສັບພະຄຸນທາງຢາ ແລະ ເປັນດອກໄມ້ປະດັບ.

ສັດປະຈໍາວິທະຍາໄລການເງິນ

    ສັດປະຈໍາວິທະຍາໄລການເງິນແມ່ນ: ນົກກາງແກຂາວເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງສັນຕິພາບ,ມິດຕະພາບ, ສະຫຼາດ ເດັດດ່ຽວ ຊື່ສັດບໍລິສຸດ, ຂາວສະອາດ, ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະ ການມີຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງ ກັນ ແລະ ກັນ.